CILËSI – TRADITË – BUKURI

RESTAURANT DARDANI

nga viti 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

TË GJITHA NË NJË VEND

HAJDENI DHE USHQEHENI TEK NE

E HËNE – E DIELL prej ora 11:00 deri ora 23:00

Shërbimi i ushqimit të mengjesit deri ora 13